Spännbandsmonterat Nordfab QF rörsystem

Nordfab rörsystem för processventilation och dammavskiljning